Mina tjänster

Sänd ett mail om att du vill ha en genomgång av din pension så kommer

formulär till dig.

 

Du fyller i så fall i följande uppgifter :

 

 • Anställningsuppgifter under hela ditt yrkesliv.
 • Månadsbelopp- pension från Värdebesked som du får årligen. Det kan finnas tjänstepension fast inget årligt värdebesked blivit levererat?

 

Steg 1

Jag går igenom samtliga anställningar och värdebesked i enlighet med de uppgifter du har skickat in och kontrollerar att de anställningar som borde ge tjänstepension, verkligen ger en sådan.

 

 • du erhåller en redovisning av vad som bör utredas
 • du får textförslag på frågor till pensionskassor och försäkringsbolag
 • du får adress till mottagare (pensionskassor och försäkringsbolag) av frågorna.

 

 

Om dina värdebesked omfattar alla dina anställningar och är rimliga,

får du en förteckning över hur många ansökningar om pension du skall

göra, med adress vart de skall sändas.

 

Steg  2

förutsätter att du redan har gått igenom steg 1.

Du får hjälp med att

 

 • sända frågor till relevanta pensionskassor
 • bedöma svaren, är allt rimligt och komplett

 

Steg  3

Förutsätter att steg 1 och 2 är klara

 

 • söker fastställa totalbelopp vid 65 år (alla olika värdebesked kalibreras till livsvariga belopp från 65 år )
 • föra ett resonemang om vad som kan påverkas och vad får man ändra?

 

Hur man kan tänka, vad bör man börja med och skall uttag ske på fem år

eller livsvarigt? Olika förutsättningar i de olika systemen.

 

 • återbetalningsskydd
 • efterlevandepension
 • tjänstegrupplivförsäkring
 • skatter
 • nytt intjänande grundat på ny lön

 

 

Du kan beställa personligt möte eller vi försöker samtala per telefon.

Min avgift är 875 kr/timme inklusive moms. Mot bakgrund av de uppgifter du skickar in kan jag uppskatta tidsåtgången i de olika stegen.