Om företaget

Jag, Bång Berit Norén, är jurist och har arbetat med statliga och kommunala tjänstepensioner i 30 år. Jag slutade som pensionschef i Stockholms stad 2009. Min specialitet är det kommunala pensionsavtalet men jag är väl förtrogen med ITP, statens och SAF-LOs pensionsavtal.

 

Företaget och jag själv finns i nordöstra delarna av Stockholm, i stadsdelen Hjorthagen. Närmare bestämt i det nybyggda området utefter Husarviken som heter Norra Djurgårdsstaden.

 

 

Individuell genomgång

Under åren har jag sett att många känner oro för om pensionen verkligen blir rätt. Under det sista året har jag i huvudsak arbetat med att hjälpa enskilda personer att få kontroll över sin pensionssituation. Jag kan även hjälpa dig att få sådan kontroll.

 

 

Information

Jag har informerat om pensioner i stora grupper, både aktiva och sådana som närmar sig pensionen. Denna information brukar även handla om den allmänna pensionen dvs det orangea kuvertet.

 

Jag tycker det är spännande och roligt att informera om pensioner och kommer gärna och informerar om detta.